Reklamacije


 1. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite da li je paket neoštećen. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljite e-mail (nalazi se u okviru stranice “Podrska - kontakt“) sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.  

2. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nam, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail (nalazi se u okviru stranica “Podrska - kontakt“) sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije , odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.   

3. Svi troškovi koji nastanu po osnovu osnovane reklamacije padaju na teret prodavca.  

4. Ukoliko se ispostavi da je reklamacija neosnovana, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac.